Informacje o nabożeństwach

Zapraszamy na wszystkie nasze spotkanie odbywające się przy ul. Dworcowej 106-108 w Bydgoszczy (w przypadku dojazdu samochodem, najlepiej wpisać do nawigacji adres: ul. Unii Lubelskiej 12). W lutym rozpoczynamy nową serię kazań i planujemy się spotykać wedle następującego harmonogramu: 

– Niedziela 04.06: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 nie odbędzie się, wyjeżdżamy do Sopotu na nabożeństwo Okręgu Gdańskiego KChB., nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 11.06: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie z Ef 4:7-16, br P. Borkowskinabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 18.05: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie z Ef 4:17-24, misjonarz M. Glavnyk; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 25.06: nabożeństwo z chrztem wiary w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie pastor S. Skrzypkowski; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.


Wszystkie ewentualne zmiany będą komunikowane na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku.

O nas

Doświadczyliśmy Bożego działania w naszym życiu i chcemy prowadzić je z Nim i dla Niego. Poznawać Go przez Jego Słowo oraz być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą. Pragniemy służyć ludziom, którzy są dookoła nas i opowiadać o radości życia z Chrystusem, które możliwe jest dla każdego, kto Mu uwierzy.

Wyznanie wiary

Kościół baptystyczny jest częścią ruchu protestanckiego identyfikującego się z jego podstawowymi zasadami. Powstające na różnych etapach historii baptyzmu wyznania wiary posiadają przede wszystkim charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się poszczególni wierzący, jak i całe zbory. Zapoznaj się z nimi klikając w tytuł tego bloku.

Kontakt - Baptyści Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami

Opiekę nad wspólnotą podjął pastor Samuel Skrzypkowski i misjonarz Mikołaj Glavnyk.

Możesz się z nami skontaktować przez adres mailowy: kosciollogos@gmail.com
lub przez telefon:
882-516-320.