Witaj na stronie

Wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy

Informacje o nabożeństwach

Zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się w Bydgoskim Domu Technika NOT przy ul. Gotowskiego 6 w sali 202, wg następującego harmonogramu:

– Niedziela 02.10: nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie pastor S. Skrzypkowski z 1 Tm 1:12-20; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 09.10: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie  B. Kłopotek-Główczewski z 1 Tm 2:1-7; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 16.10: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie pastor S. Skrzypkowski z 1 Tm 8-15; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 23.10: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie B. Birnbaum z 1 Tm 3:1-7; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 30.10: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie misjonarz M. Glavnyk z 1 Tm 3:8-13 ; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.


Wszystkie ewentualne zmiany będą komunikowane na naszej stronie internetowej i profilu na Facebook

O nas

Doświadczyliśmy Bożego działania w naszym życiu i chcemy prowadzić je z Nim i dla Niego. Poznawać Go przez Jego Słowo oraz być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą. Pragniemy służyć ludziom, którzy są dookoła nas i opowiadać o radości życia z Chrystusem, które możliwe jest dla każdego, kto Mu uwierzy.

Wyznanie wiary

Kościół baptystyczny jest częścią ruchu protestanckiego identyfikującego się z jego podstawowymi zasadami. Powstające na różnych etapach historii baptyzmu wyznania wiary posiadają przede wszystkim charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się poszczególni wierzący, jak i całe zbory. Zapoznaj się z nimi klikając w tytuł tego bloku.

Kontakt - Baptyści Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami

Opiekę nad wspólnotą podjął pastor Samuel Skrzypkowski i misjonarz Mikołaj Glavnyk.

Możesz się z nami skontaktować przez adres mailowy: kosciollogos@gmail.com
lub przez telefon:
882-516-320.