Informacje o nabożeństwach

Zapraszamy na wszystkie nasze spotkanie odbywające się przy ul. Dworcowej 106-108 w Bydgoszczy (w przypadku dojazdu samochodem, najlepiej wpisać do nawigacji adres: ul. Unii Lubelskiej 12). W lutym rozpoczynamy nową serię kazań i planujemy się spotykać wedle następującego harmonogramu: 

– Niedziela 07.04: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie w oparciu o Ps. 42-43 S. Skrzypkowskinabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 14.04: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie w oparciu o Ps. 51 P. Borkowski; nabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 21.04: nabożeństwo w języku polskim o godz. 10:00 – kazanie w oparciu o Ps. 73 M. Glavnyknabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00.

– Niedziela 28.04: WYJAZDOWY WEEKEND ZBOROWY, nabożeństwo o godz. 10:00 w Wąsoszu – kazanie  S. Skrzypkowskinabożeństwo w języku ukraińskim o godz. 13:00. 

Wszystkie ewentualne zmiany będą komunikowane na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku.

O nas

Doświadczyliśmy Bożego działania w naszym życiu i chcemy prowadzić je z Nim i dla Niego. Poznawać Go przez Jego Słowo oraz być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą. Pragniemy służyć ludziom, którzy są dookoła nas i opowiadać o radości życia z Chrystusem, które możliwe jest dla każdego, kto Mu uwierzy.

Wyznanie wiary

Kościół baptystyczny jest częścią ruchu protestanckiego identyfikującego się z jego podstawowymi zasadami. Powstające na różnych etapach historii baptyzmu wyznania wiary posiadają przede wszystkim charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się poszczególni wierzący, jak i całe zbory. Zapoznaj się z nimi klikając w tytuł tego bloku.

Kontakt - Baptyści Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami

Opiekę nad wspólnotą podjął pastor Samuel Skrzypkowski i misjonarz Mikołaj Glavnyk.

Możesz się z nami skontaktować przez adres mailowy: kosciollogos@gmail.com
lub przez telefon:
882-516-320.