Łaska i Pokój

Wspólnota Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy

Informacje o nabożeństwach

Nabożeństwo niedzielne o godzinie 12:30. Bydgoszcz, ulica Zduny 10 A (w głębi podwórza).

O nas

Kościół baptystyczny jest wyjątkowy. W swoim charakterze plasuje się pomiędzy Kościołami historycznymi, które nie boją się traktować wiary w sposób poważny, pełen namysłu, a powstającymi spontanicznie oddolnymi ruchami i wyznaniami chrześcijańskimi, które podkreślają autentyczną, niczym nie skrępowaną, radykalną osobistą wiarę, której jednak owej pogłębionej, dziedziczonej przez pokolenia refleksji często brakuje.

Wyznanie wiary

Wierzymy, że niżej wymienione księgi święte Starego i Nowego Testamentu są przez Ducha Świętego prawdziwie natchnione, zawierają prawdziwe dla rodzaju ludzkiego objawienie Boże, są jedynym źródłem dokładnej wiedzy o Bogu, jak też zawierają zasady i wskazówki, jak powinniśmy wierzyć i postępować.

Kontakt - Baptyści Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami

Opieką nad społecznością podjął się misjonarz Mikołaj Głavnik. Spotykamy się co niedzielę w kaplicy przy ulicy Zduny 10a w Bydgoszczy.