Witaj na stronie

Wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy

Informacje o nabożeństwach

Zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16:00 w Bydgoskim Domu Technika przy ul. Gotowskiego 6 w sali 202 (II piętro). 

W ostatnią niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo w języku polskim, pozostałe nabożeństwa są w języku ukraińskim i wedle potrzeby są tłumaczone na język polski. 

W zakładce „Aktualności” znajdziesz informację o nabożeństwach, które są już za nami. 

 

O nas

Doświadczyliśmy Bożego działania w naszym życiu i chcemy prowadzić je z Nim i dla Niego. Poznawać Go przez Jego Słowo oraz być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą. Pragniemy służyć ludziom, którzy są dookoła nas i opowiadać o radości życia z Chrystusem, które możliwe jest dla każdego, kto Mu uwierzy.

Wyznanie wiary

Kościół baptystyczny jest częścią ruchu protestanckiego identyfikującego się z jego podstawowymi zasadami. Powstające na różnych etapach historii baptyzmu wyznania wiary posiadają przede wszystkim charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się poszczególni wierzący, jak i całe zbory. Zapoznaj się z nimi klikając w tytuł tego bloku.

Kontakt - Baptyści Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami

Opiekę nad wspólnotą podjął misjonarz Mikołaj Gławnik. Spotykamy się co niedzielę w kaplicy przy ulicy Zduny 10a w Bydgoszczy.