Witaj na stronie

Wspólnoty Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy

Informacje o nabożeństwach

Zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się wg następującego harmonogramu:

– W pierwszą niedzielę miesiąca  o godz. 13:00 w Bydgoskim Domu Technika przy ul. Gotowskiego 6 w sali 202 (nabożeństwo w języku ukraińskim).

– W niedziele w środku miesiąca o godz. 13:00 przy ul. Zduny 10a. (nabożeństwo w języku ukraińskim).

– W ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16:00 w Bydgoskim Domu Technika przy ul. Gotowskiego 6 w sali 202. (nabożeństwo w języku polskim). 

Wszystkie nabożeństwa w języku ukraińskim wedle potrzeby są tłumaczone na język polski. 

W zakładce „Aktualności” znajdziesz informację o nabożeństwach, które są już za nami. 

 

O nas

Doświadczyliśmy Bożego działania w naszym życiu i chcemy prowadzić je z Nim i dla Niego. Poznawać Go przez Jego Słowo oraz być dla siebie nawzajem wsparciem i zachętą. Pragniemy służyć ludziom, którzy są dookoła nas i opowiadać o radości życia z Chrystusem, które możliwe jest dla każdego, kto Mu uwierzy.

Wyznanie wiary

Kościół baptystyczny jest częścią ruchu protestanckiego identyfikującego się z jego podstawowymi zasadami. Powstające na różnych etapach historii baptyzmu wyznania wiary posiadają przede wszystkim charakter zwięzłej informacji o prawdach Pisma Świętego, którymi kierują się poszczególni wierzący, jak i całe zbory. Zapoznaj się z nimi klikając w tytuł tego bloku.

Kontakt - Baptyści Bydgoszcz

Skontaktuj się z nami

Opiekę nad wspólnotą podjął misjonarz Mikołaj Glavnyk.