Obecny stan Wspólnoty

Posted on

Od kilku lat służba we Wspólnocie Baptystów w Bydgoszczy koncentruje się na prowadzeniu pracy misyjnej pośród osób rosyjskojęzycznych mieszkających w tym mieście. W ostatnich 3 latach odbywały się nabożeństwa polsko-ukraińskie. Pragnieniem i modlitwą wielu jest jednak przywrócenie w pełni funkcjonującego zboru baptystycznego. Warto przypomnieć, że baptyści byli w obecni w Bydgoszczy już w latach 80-tych […]