Pięć nabożeństw za nami!

Posted on

Za nami już 5 wspólnych nabożeństw, jesteśmy zatem w połowie drogi przygotowawczej do budowy zboru! Na ostatnim nabożeństwie 30 stycznia, pastor Samuel Skrzypkowski kontynuował serię kazań pod tytułem „Zdrowy Kościół”, tym razem tematem kazania było rozważanie „Kościół, a Królestwo Boże” oparte o tekst z listu do Kolosan 1:9-14. Na nabożeństwie obecnych było ok. 50 dorosłych […]