Napisaliśmy i przyjęliśmy Wyznanie Wiary

Jedną z rzeczy, które postanowiliśmy uczynić na samym początku naszego funkcjonowania, było napisanie i przyjęcie Wyznania Wiary, które będzie zawierało spis najważniejszych doktryn, w które wierzymy. Po 4 spotkaniach i pracy nad Wyznaniem Wiary, udało się wypracować treść, którą członkowie nasz placówki misyjnej przyjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Jeśli chcesz się zapoznać z tym dokumentem, możesz go znaleźć poniżej: