Obecny stan Wspólnoty

Od kilku lat służba we Wspólnocie Baptystów w Bydgoszczy koncentruje się na prowadzeniu pracy misyjnej pośród osób rosyjskojęzycznych mieszkających w tym mieście. W ostatnich 3 latach odbywały się nabożeństwa polsko-ukraińskie. Pragnieniem i modlitwą wielu jest jednak przywrócenie w pełni funkcjonującego zboru baptystycznego. Warto przypomnieć, że baptyści byli w obecni w Bydgoszczy już w latach 80-tych XIX wieku. Pragniemy kontynuować dziedzictwo naszych poprzedników i stworzyć zbór oparty na nowotestamentowym modelu (z formalnymi członkami i wybieranymi przez nich starszymi tworzącymi grono przywódcze), głoszący Boże Słowo, troszczący się o zdrowe relacje między sobą, służący lokalnej społeczności i niosący Ewangelię swym sąsiadom. Przez najbliższy rok (do wakacji 2022 roku) co tydzień będą się odbywały nabożeństwa prowadzone w języku rosyjskim, bowiem misja wsród osób posługujących się tym językiem prężnie się rozwija. Jedynie w prawie każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywać się będzie polskie nabożeństwo tłumaczone dyskretnie dla osób rosyjskojęzycznych. Po każdym z nabożeństw odbędzie się spotkanie dla chętnych osób dotyczące wizji funkcjonowania przyszłego zboru. Od września 2022 roku planujemy w pełni rozpocząć funkcjonowanie z nabożeństwami w języku polskim (tłumaczonym dla potrzebujacych), grupami biblijnymi, szkółką niedzielną, funkcjonującymi służbami – w tym wspomnianą wcześniej misją, która jest prowadzona od kilku lat. Obecnie nad planowaniem i tworzeniem przyszłej pracy czuwają: Bartosz Birnbaum, misjonarz Mikołaj Glavnik, pastor Michał Prończuk i pastor Samuel Skrzypkowski. Do momentu pełnego usamodzielnienia się Wspólnota w Bydgoszczy pozostaje pod opieką zboru toruńskiego. Tak wyglądają nasze plany, podchodzimy do nich z pokorą i modlitwą, pamiętając o słowach z listu Jakuba 4:15 „Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo”. Prosimy przyłączenie się do naszej modlitwy!