Spotkaliśmy się wspólnie po raz drugi!

Drugie nabożeństwo przygotowujące powstanie zboru baptystycznego za nami! Choć musieliśmy tego dnia zmienić lokalizację naszego nabożeństwa z przyczyn od nas niezależnych, to wierzymy, że w tym również był „palec Boży”. Wspólne spotkanie było skupione wokół fragmentu z Ew. Mateusza 16:13-18, pieśni, modlitwy i czasu budowania wzajemnych relacji po nabożeństwie. Następnie mieliśmy spotkanie dotyczące wizji funkcjonowania i działania nowopowstającego zboru. Poniżej znajduje się prezentacja użyta podczas spotkania: