Pięć nabożeństw za nami!

Posted on

Za nami już 5 wspólnych nabożeństw, jesteśmy zatem w połowie drogi przygotowawczej do budowy zboru! Na ostatnim nabożeństwie 30 stycznia, pastor Samuel Skrzypkowski kontynuował serię kazań pod tytułem „Zdrowy Kościół”, tym razem tematem kazania było rozważanie „Kościół, a Królestwo Boże” oparte o tekst z listu do Kolosan 1:9-14. Na nabożeństwie obecnych było ok. 50 dorosłych […]

Spotkaliśmy się wspólnie po raz drugi!

Posted on

Drugie nabożeństwo przygotowujące powstanie zboru baptystycznego za nami! Choć musieliśmy tego dnia zmienić lokalizację naszego nabożeństwa z przyczyn od nas niezależnych, to wierzymy, że w tym również był „palec Boży”. Wspólne spotkanie było skupione wokół fragmentu z Ew. Mateusza 16:13-18, pieśni, modlitwy i czasu budowania wzajemnych relacji po nabożeństwie. Następnie mieliśmy spotkanie dotyczące wizji funkcjonowania […]

Pierwsze wspólne nabożeństwo za nami!

Posted on

Pierwsze nabożeństwo przygotowujące powstanie zboru baptystycznego za nami! Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdą osobę, która była razem z nami, za nowe miejsce, za rozmowy po nabożeństwie dotyczące wizji działania przyszłego zboru. W kolejnych niedzielach w tym samym miejscu spotykać będzie się grupa ukraińska, zapewniając tłumaczenie na język polski, a kolejne nabożeństwo w pełni po polsku […]

Obecny stan Wspólnoty

Posted on

Od kilku lat służba we Wspólnocie Baptystów w Bydgoszczy koncentruje się na prowadzeniu pracy misyjnej pośród osób rosyjskojęzycznych mieszkających w tym mieście. W ostatnich 3 latach odbywały się nabożeństwa polsko-ukraińskie. Pragnieniem i modlitwą wielu jest jednak przywrócenie w pełni funkcjonującego zboru baptystycznego. Warto przypomnieć, że baptyści byli w obecni w Bydgoszczy już w latach 80-tych […]