Napisaliśmy i przyjęliśmy Wyznanie Wiary

Jedną z rzeczy, które postanowiliśmy uczynić na samym początku naszego funkcjonowania, było napisanie i przyjęcie Wyznania Wiary, które będzie zawierało spis najważniejszych […]

Nowa kaplica

Zaczynamy kolejny, nowy rozdział w naszym funkcjonowaniu! Od 13 listopada będziemy na stałe spotykać się w nowym wynajmowanym przez nas miejscu. Jest […]

Pięć nabożeństw za nami!

Za nami już 5 wspólnych nabożeństw, jesteśmy zatem w połowie drogi przygotowawczej do budowy zboru! Na ostatnim nabożeństwie 30 stycznia, pastor Samuel […]

Spotkaliśmy się wspólnie po raz drugi!

Drugie nabożeństwo przygotowujące powstanie zboru baptystycznego za nami! Choć musieliśmy tego dnia zmienić lokalizację naszego nabożeństwa z przyczyn od nas niezależnych, to […]

Pierwsze wspólne nabożeństwo za nami!

Pierwsze nabożeństwo przygotowujące powstanie zboru baptystycznego za nami! Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdą osobę, która była razem z nami, za nowe miejsce, […]

Obecny stan Wspólnoty

Od kilku lat służba we Wspólnocie Baptystów w Bydgoszczy koncentruje się na prowadzeniu pracy misyjnej pośród osób rosyjskojęzycznych mieszkających w tym mieście. […]