O nas

Jesteśmy chrześcijańską wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, czytamy Pismo Święte wierząc, że jest Bożym Słowem i chcemy żyć, tak podobać się naszemu Panu. Funkcjonujemy jako placówka Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu i przygotowujemy się do zostania samodzielnym zborem. 

Kościół baptystyczny jest wyjątkowy w swoim charakterze. Plasuje się on pomiędzy Kościołami historycznymi, które nie boją się traktować wiary w sposób poważny, pełen namysłu, a powstającymi spontanicznie oddolnymi ruchami i wyznaniami chrześcijańskimi, które podkreślają autentyczną, niczym nie skrępowaną, radykalną osobistą wiarę, której jednak owej pogłębionej, dziedziczonej przez pokolenia refleksji często brakuje.

Dzieje się tak nie bez powodu. Kościół baptystyczny ma już ponad 400 lat. Powstał w 1609 roku, w wyniku spotkania dwóch tradycji XVI wiecznej reformacji – menonickiej (anabaptystycznej) i purytańskiej (kalwińskiej). Nasza specyfika – umiłowanie teologii biblijnej, ale i autentycznego doświadczenia chrześcijańskiego – ukształtowana w ciągu kilkuset lat istnienia sprawia, że współczesny baptyzm nie boi się ani pogłębionej teologii, ani osobistych doświadczeń duchowych. Trwa. Nie jest wyznaniem, które wczoraj było, a dziś go nie ma. Potrafi się reprodukować oraz rozwijać. Mając za sobą wspaniałe, jak i słabsze chwile stabilnie zmierza ku przyszłości.

Jak to możliwe? Jak to się łączy? Jaki w zasadzie jest Kościół baptystów? O co baptystom chodzi? Czego można się po nich spodziewać? Jakie wartości są dla nas ważne, a jakie uznawane za drugo- czy trzeciorzędne? […]

Ciąg dalszy możesz przeczytać na stronie baptyści.pl