19 marca 2023

1 Kor 15 – „Śmierć i zmartwychwstanie jako ostateczna nadzieja w cierpieniu” – K. Osiecki

Kaznodzieja:
Passage: 1 Kor 15

Ostatnie kazanie z serii „Bóg większy niż ból” dotyczy śmierć w życiu człowieka wierzącego. Każdy kto jest w Chrystusie nie musi się jej bać. Nadzieja na zmartwychwstanie pomaga przejść znacznie łatwiej przez śmierć bliskich. Jak ważne jest jej zrozumienie i jak wiele dowodów wskazuje na zmartwychwstanie Chrystusa, które jest obietnicą naszego zmartwychwstania? O tym dowiesz się z niniejszego kazania