2 października 2022

1 Tm 1:12-20 „Najważniejsze jest w coś wierzyć. Na pewno?” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 1:12-20

Paweł mówi Tymoteuszowi o swoim życiu przed nawróceniem i o tym jak został zbawiony, zachwyca się przesłaniem Ewangelii i uwielbia za to Boga. Pokazuje czym jest prawdziwa wiara, a następnie wzywa Tymoteusza do tego by on nie zmarnował okazanej mu łaski. A ty potrafisz regularnie zachwycać się się zbawczym przesłaniem?