25 września 2022

1 Tm 1:3-11 „Kawa z płynem do mycia naczynia, czyli jak łatwo jest zniszczyć prawdziwą Ewangelię” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 1:3-11

Czym jest prawdziwa Ewangelia i dlaczego tak ważne jest aby prezentowana była w czystości? Tylko ona może prawdziwie zmienić człowieka, a zagrożeń dla niej jest wiele. Zachęcamy do wysłuchania kazania o zmaganiach chrześcijan w Efezie i o tym, że dzisiaj sytuacja w Kościele wcale nie różni się diametralnie, jest jednak nadzieja!