30 października 2022

1 Tm 3:8-13 „Czy każdy w Kościele powinien mieć służbę? O diakonach w służbie zborowej” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 3:8-13

Apostoł Paweł kontynuuje wątek przywództwa w Kościele, tym razem pisze o służbie diakonów, czyli opiekunów. Kim były osoby zajmujące się tą służb i jaki jest jej sens? Kto był największym z diakonów i czy warto zabiegać o tę służbę? To wszystko znajdziesz w kolejnym kazaniu z serii z 1 Listu do Tymoteusza.