13 listopada 2022

1 Tm 4:1-5 „Wzniosła gorliwość rujnująca dzieło zbawienia” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 4:1-5

O tym jak Duch Święty mówi, o czasach ostatecznych i demonicznej nauce. Brzmi poważnie? Bo tak rzeczywiście jest, choć często na zagrożenie Ewangelii, jakim jest legalizm, przymykamy oko. W 1 Tm 4:1-5 Apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, że Duch Swięty przestrzega przed zwodzicielami, którzy przekręcają biblijne nauczanie w kwestii zbawienia, odpowiedzią na ich nauki jest świadomość Bożego planu i chrześcijańskiej wolności zakorzeniona w dziękczynieniu, Słowie i modlitwie.