20 listopada 2022

1 Tm 4:6-16 „Trening pobożności – w jakiś sposób wzrastać w zachwycie nad Chrystusem?” – T. Piechowski

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 4:6-16

Choć tajemnica pobożności została już rozwiązana to nadal pozostaje pytanie w jaki sposób można w tej pobożności wzrastać. Apostoł Paweł w kolejnym fragmencie z 1 listu do Tymoteusza mówi o wielkiej wartości ćwiczeń w pobożności a także podaje serię praktycznych rad i nakazów mających na celu wzrost Chrystocenrycznej postawy Tymoteusza. Słuchając tego kazania dowiesz się, jak ważny dla duchowego życia jest regularny i sumienny trening w pobożności oraz jak wygląda przykładowy plan treningowy.