15 stycznia 2023

1 Tm 6:1-2 – „Chrześcijanie w pracy” – B. Birnbaum

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 6:1-2

1 List do Tymoteusza skupia się na temacie Kościoła i mówi o jego funkcjonowaniu. Kościołem składa się ze zwyczajnych ludzi, którzy oprócz spotykania się wspólnie w niedzielę, pracują ciężko w innych dniach tygodniach. Jak zatem powinni pracować chrześcijanie, aby podobało się to Bogu? Jak powinni postępować wierzący pracodawcy? O tym mówi dzisiejsza kazanie!