5 marca 2023

2Kor 4:7-18 – „Jak mądrze cierpieć na codzień” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: 2Kor 4:7-18

Kolejne kazanie z serii „Bóg większy niż ból” dotyczy przechodzenia przez codzienne cierpienia. Jak to jest, że w momentach potężnych kryzysów, wielu ludzi, którzy na codzień nie szukają Boga, wtedy pragną się do Niego zwrócić? Nasz Zbawiciel, przez Apostoł Pawła, poucza nas o tym jak radzić sobie z codziennymi troskami. Wskazuje na to, że cierpienie chrześcijanina nigdy nie jest bezcelowe. Pomaga również znaleźć wyższy cel w cierpieniu.