16 kwietnia 2023

Ef 1:1-14 – „Wybranie, dziedzictwo, pieczęć” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: Ef 1:1-14

Rozpoczęliśmy nową serię kazań! Zachęcamy do wysłuchania rozważania opartego na pierwszych 14 wersetach Listu do Efezjan, a w nim: o życiu w dwóch wymiarach, wybraniu do zbawienia, odkupieniu, dziedzictwie w niebie, obecności Ducha świętego w codziennym życiu i pewności zbawienia. Wiele potężnych prawd chrześcijańskich w tak krótkim czasie!