23 kwietnia 2023

Ef 1:15-23 – „Modlitwa, która pokazuje co jest naprawdę ważne” – K. Grondys

Kaznodzieja:
Passage: Ef 1:15-23

Apostoł Paweł, choć odłączony od Kościoła w Efezie, był bardzo blisko nich. Jego gorliwa modlitwa pokazuje co jest na prawdę ważne w życiu każdego człowieka i zboru. Jak i o co na prawdę warto się modlić? Tego dowiesz się z niniejszego kazania.