30 kwietnia 2023

Ef 2:1-10 – „Ale Bóg…” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Ef 2:1-10

Jeśli streścić 10 wersetów niniejszego fragmentu to jedno zdanie, to mówi on, że człowiek zbawiony dzięki Bożej łasice i miłości, w Chrystusie z duchowego trupa służącego szatanowi, zmartwychwstaje do nowego życia i dobrych uczynków przygotowanych dla niego przez Boga. Zachęcamy do wysłuchania rozważania z tego poruszającego fragmentu Biblii, który prezentuje Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.