7 maja 2023

Ef 2:11-22 – „Mur nienawiści został zburzony” – M. Maliszak

Kaznodzieja:
Passage: Ef 2:11-22

Pastor Maciej Maliszak z organizacji Open Doors, która zajmuje się niesieniem pomocy prześladowanym chrześcijanom, prowadząc nas przez fragment mówiący o jedności Kościoła, opowiedział również o osobistych doświadczeniach mówiących o Kościele ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i językowymi.