21 maja 2023

Ef 3:14-21 – „Grunt na którym rozwija się wiara” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: Ef 3:14-21

Pierwsza połowa listu do Efezjan kończy się modlitwą Apostoła Pawła. O co modli się Paweł, zanim przejdzie do praktycznego zastosowania tego wszystkiego o czym wcześniej mówił? Jego modlitwa to coś znacznie więcej niż tylko pobożne życzenia, ale potężna treść, która nastraja serca na to co najważniejsze.