18 czerwca 2023

Ef 4:17-24 – „Zedrzeć dawnego człowieka” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: Ef 4:17-24

Kolejny fragment z 4 rozdziału listu do Efezjan wzywa chrześcijan do tego, aby zdarli z siebie starego człowieka i przyoblekli się w nowego.Jednak co to tak naprawdę oznacza? Jakie zmiany zachodzą w życiu człowieka, który poznał Chrystusa? Jak wykorzystać i zastosować prawdy zawarte w tym rozdziale, aby stać się dojrzałym chrześcijaninem?Zachęcamy do odsłuchania niniejszego kazania, w którym znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.