17 września 2023

Ef 5:15-21 – Chrześcijanin pełen Ducha Świętego – S. Martin

Kaznodzieja:
Passage: Ef 5:15-21

Apostoł Paweł kontynuuje wątek tego jak powinni postępować chrześcijanie w trosce o jedność Kościoła. Jak się realizują i co oznaczają takie nakazy jak: żyć mądrze, rozumieć wolę Pana, być pełnym Ducha i ulegać sobie nawzajem? O tym wszystkim w niniejszym kazaniu.