26 maja 2024

Flp 1:27-2:11 – „Wyzwania dla członków Kościoła i ich rozwiązanie” – S. Biliński

Kaznodzieja:
Passage: Flp 1:27-2:11

3 kazanie z Listu do Filipian dotyczy problemów z jakimi zmagali się Filipianie, zarówno jako pojedynczy wierzący poza Kościołem, jak i wewnątrz jego. Ten fragment zawiera też praktyczne wskazania, pokazujące gdzie znajduje się ich rozwiązanie.