2 czerwca 2024

Flp 2:12-30 – „Czyńcie użytek ze swego zbawienia” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: Flp 2:12-30

Kolejny fragment listu do Filipian mówi o tym jak w praktyce czynić użytek ze swojego zbawienia. Jaka jest relacja usprawiedliwienia do uświęcenia i jak tego nauczyć się na praktycznych przykładach? To pytania na które znajdziesz odpowiedzi w tym kazaniu.