9 czerwca 2024

Flp 3:1-11 – „Radość, zbawienie i gnój, który je niszczy” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Flp 3:1-11

Paweł w tym fragmencie piętnuje legalizm, czyli chrześcijański faryzeizm, który próbuje coś dodać do zbawienia wyjednanego przez Jezusa. Piętnuje to i wskazuje na wspaniałość osoby Chrystusa, jako podstawy naszego zbawienia i naszej radości.