5 lutego 2023

Hab 1:1-2:1 – „Trudne pytania do Boga” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Hab 1:1-2:1

W pierwszym kazaniu z nowej serii „Bóg większy niż ból” sięgamy do Księgi Habakuka, w której spotykamy proroka skarżącego się Bogu na zło, niesprawiedliwości i cierpienie, które widzi dookoła siebie. Czy Bóg jest winny zła na świecie? Co było największą niesprawiedliwością w historii świata? Gdzie był Bóg gdy dymiły kominy w Auschwitz? Z tymi pytaniami próbujemy się zmierzyć w niniejszym kazaniu.