12 lutego 2023

Hab 2:2-20 – „Odpowiedź Boga na ból, cierpienie i zło” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Hab 2:2-20

Drugie kazanie z serii „Bóg większy niż ból” dotyczy odpowiedzi Boga na skargi, które Habakuk przedstawił Panu w poprzednim rozdziale. Czy Bóg może się posługiwać złem? Czego możemy się uchwycić, w chwilach kiedy doświadczamy trudnych rzeczy, których nie rozumiemy? Dlaczego dobrym ludziom przydarzają się złe rzeczy? Kiedy nadejdzie ostateczny koniec zła? Z tymi pytaniami, mierzymy się w niniejszym kazaniu.