Napisaliśmy i przyjęliśmy Wyznanie Wiary

Jedną z rzeczy, które postanowiliśmy uczynić na samym początku naszego funkcjonowania, było napisanie i przyjęcie Wyznania Wiary, które będzie zawierało spis najważniejszych […]