11 grudnia 2022

2 Sam 7 „Król większy niż Dawid” – Ł. Woźniak

Kaznodzieja:
Passage: 2 Sam 7

Drugie kazanie z serii adwentowej mówi o dobrych pragnieniach jakie możemy mieć, a które mogą prowadzić do grzechu bałwochwalstwa. Przede wszystkim mówi jednak o królu, który jest nieskończenie większy niż najlepszy król Izrael w Starym Testamencie.