5 listopada 2023

Am 5:16-6:14 – „Problem przesadnego optymizmu duchowego” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: Am 5:16-6:14

Amos mówi Izraelitom, że fałszywie pozytywne myślenie o sobie i powierzchowna religijność nie mogą napawać optymizmem w nadchodzącym spotkaniu z Bogiem. A jak ty się na nie zapatrujesz? Na czym budujesz swoje oczekiwanie na spotkanie z Bogiem?