19 listopada 2023

Am 9 – „Oczekuj Bożego zwycięstwa” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: Am 9

Ostatnie kazanie z Księgi Amosa, mówi o obietnicy wspaniałej przyszłości. Wiele podobnych proroctw można znaleźć w innych Księgach prorockich, jednak często nastręczają one problemów interpretacyjnych. Fragment z Księgi Amosa może jednak wiele z nich rozwiązać, ponieważ jego wypełnienie zinterpretowali apostołowi na Soborze Jerozolimskim. Jak ono się spełniło? Tego dowiesz się z niniejszego kazania.