1 października 2023

Ef 6:1-9 – „Wychowanie dzieci i praca – jak robić to mądrze?” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Ef 6:1-9

Ostatni rozdział Listu do Efezjan rozpoczyna się wskazaniami dotyczącymi tego jak prowadzić swoje codzienne relacje. Łatwo jest oderwać ten fragment od pozostałych cześci listu, wiele można jednak wtedy stracić. W niniejszym kazaniu spróbujemy wpisać wersety dotyczące relacji w rodzinie i pracy w całość przesłania Listu do Efezjan.