3 grudnia 2023

Łk 1:1-25 – „Mowa anioła i niemowa” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: Łk 1:1-25

Pierwsze kazanie z adwentowej serii z Ewangelii Łukasza dotyczy proroctwa jakie archanioł Gabriela przekazuje Zachariaszowi. Dlaczego Ewangelista zaczyna swoją Ewangelię od tego wątku, i co chce przez to nam pokazać? Co szczególnego jest w tej historii? Wysłuchaj niniejszego kazania i przekonaj się sam…