18 lutego 2024

Łk 19:11-27 – „Docenić dary króla i mądrze nimi zarządzić – T. Piechowski

Kaznodzieja:
Passage: Łk 19:11-27

Ostatnia przypowieść przed wjazdem Jezusa do Jerozolimy dotyczy odpowiedzialności jakie król daje swoim sługom. Co to oznacza? Jakie znaczenie ma kontekst całej Ewangelii dla tej wypowiedzi? Jakie to ma znaczenie dla naszego życia? Dowiedz się słuchając tego kazania.