18 września 2022

1 Tm 1:1-2 „Nietypowe typowe pozdrowienia” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 1:1-2

Często zdarza się nam pomijać pierwsze wersety listów apostolskich. Czy słusznie? Przecież są tak samo Bożym Słowem jak wszystkie inne wersety. Pastor Samuel Skrzypkowski w pierwszym kazaniu z serii zarysowuje treść całej księgi i prowadzi nas „nietypowe typowe pozdrowienia” apostoła Pawła.