8 stycznia 2023

1 Tm 5:17-25 – „Aby paterze nie wykorzystywali owiec, a owce nie maltretowały pasterzy” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tm 5:17-25

Nadużycia finansowe i hipokryzja to jedne z najważniejszych kwestii, przez które ludzie odchodzą z Kościoła. Jednocześnie brak odpowiednich finansów i nadmierna krytyka to najczęstsze powody porzucenia służby przez przywódców w zborach. Jak zatem mądrze żyć w Kościele i prowadzić go tak by pośród nas była Boża Chwała, a nie rozgoryczenie i smutek? O tym właśnie napisał Apostoł Paweł do Tymoteusza we fragmencie, który omawiany jest w niniejszym kazaniu.