2 lipca 2023

1Tes 5:1-11 – „Czy jestem gotowy?” – B. Birnbaum

Kaznodzieja:
Passage: 1 Tes 5:1-11

Jako Kościół mamy być zawsze gotowi na spotkanie Panem, w każdej chwili chroniąc przez swoje serce i myśli. Bóg przeznaczył swój Kościół na osiągnięcie zbawienia, niech to nas zobowiązuje do gotowości i życia godnego Ewangelii.