11 czerwca 2023

Ef 4:7-16 – „Jedność w różnorodności” – P. Borkowski

Kaznodzieja:
Passage: Ef 4:7-16

Apostoł Paweł kontynuuje temat jedności w Kościele, wskazując na różnorodność jaka funkcjonuje wewnątrz zboru. Jak to możliwe, że różni ludzie, mający różne dary mogą stanowić jedno ciało? O tym w dzisiejszym kazaniu!