23 lipca 2023

Jr 2:1-13 – „Stajemy się tym co czcimy” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Jr 2:1-13

Czym jest prawdziwe uwielbienie? Co to znaczy, żyć dla Bożej chwały i jak ona wpływa na nas? To pytania, które mogą się wydawać oczywiste, a jednak temat jest bardzo poważny i głęboki. O tym w niniejszym kazaniu.