16 lipca 2023

Kol 2:1-8 – „Zachęta do wdzięczności” – T. Piechowski

Kaznodzieja:
Passage: Kol 2:1-8

Zachęta i wdzięczność są terminami, których wartości często nie dostrzegamy. Natomiast Apostoł Paweł w drugim rozdziale Listu do Kolosan zdaje się wskazywać je jako cechy stanowiące o skutecznej ochronie przed problemami, które mogą się pojawiać w Kościele oraz jako o motorze napędowym do budowania Kościoła pełnego miłości i poznania Chrystusa. W jaki sposób możemy dążyć do budowania Kościoła pełnego wdzięczności, wspólnej zachęty, załączonego miłością i świadomego swojego bycia w Chrystusie? Odpowiedzi na to i na inne pytania znajdziesz w niniejszym kazaniu.