20 sierpnia 2023

Kol 1:3-14 – „Życie godne Chrystusa” – T. Piechowski

Kaznodzieja:
Passage: Kol 1:3-14

Powracamy do Listu do Kolosan, aby przestudiować modlitwę Pawła o Kościół w tamtejszym mieście. Apostoł pragnie by chrześcijanie prowadzili życie godne Chrystusa. Jakim ono jest i na czym polega w praktyce? Zapraszamy do znalezienia odpowiedzi w niniejszym kazaniu!