13 sierpnia 2023

Mt 5:17-48 – „Drugi policzek i dwie mile, czyli tu chodzi o twoje serce!” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Mt 5:17-48

John Stott, jeden z największych teologicznych umysłów przełomu XX i XXI wieku, powiedział, że „Kazanie na Górze to prawdopodobnie najbardziej znana część nauki Jezusa, choć zapewne najmniej rozumiana i z pewnością najmniej przestrzegana”. Jezus powiedział tam m. in. o tym że Jego uczniowie mają posunąć się w swojej sprawiedliwości dalej niż faryzeusze i znawcy Prawa. Co miał na myśli? Jak to rozumieć i jaki jest sens Prawa dla uczniów Jezusa? Co to znaczy nadstawić drugi policzek, iść dwie mile i wiele więcej. O tym usłyszysz w niniejszym kazaniu.