14 stycznia 2024

Łk 10:25-37 – „Przypowieści Jezusa cz. 2 – kochać jak Samarytanin” – M. Glavnyk

Kaznodzieja:
Passage: Łk 10:25-37

Drugą przypowieścią omawianą w ramach nowego cyklu jest dobrze znana historia o miłosiernym Samarytaninie. Dlaczego Jezus ją opowiedział i co z tego wynikło? Kto jest moim bliźniem i czym jest miłość? To pytania zawsze aktualne, a odpowiedzi potrzebują stałego przypominania.