7 stycznia 2024

Łk 8:4-15 – „Przypowieści Jezusa cz. 1 – siewca, gleba, uszy i rozum” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Łk 8:4-15

Kazanie otwierające serię ośmiu rozważań z Przypowieści Jezusa zawartych w Ew. Łukasza. W tym kazaniu usłyszysz czym są przypowieści, jakie są najczęstsze błędy w ich interpretacji, jaki był cel przypowieści. Ponadto pochylimy się nad dobrze znaną przypowieścią o siewcy, ziarnie i glebie i dotkniemy tematu chrześcijańskiego intelektualizmu oraz medytacji. Na czym ona polega i czy w ogóle może by biblijna? Brzmi intrygująco? Zapraszamy do wysłuchania kazania!