17 grudnia 2023

Łk 1:39-56 – „Zaskakujące Boże zwroty spraw” – P. Borkowski

Kaznodzieja:
Passage: Łk 1:39-56

Bóg dokonał zaskakującej rzeczy zarówno w życiu Elżbiety, jak i, tym bardziej, Marii. W jakim sensie Maria była podobna do Arki Przymierza i co to znaczy, że była pełna łaski i błogosławiona między kobietami? O tym wszystkim w niniejszym kazaniu.