24 grudnia 2023

Łk 1:57-80 – „Największy z ludzi i jego narodziny” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Łk 1:57-80

Czwarte kazanie Adwentu kontynuuje wątek Jana Chrzciciela, od którego zaczęliśmy grudniowe rozważania. Dlaczego ta postać jest tak bardzo istotna w Łukaszowej narracji? Co szczególnego dzieje się podczas narodzin Jana i na co zwraca uwagę jego ojciec. W końcu, dlaczego Jezus nazwał Jana największym z ludzi? O tym wszystkim, w niniejszym kazaniu.