3 marca 2024

Łk 16:19-31 – „Po drugiej stronie życia” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Łk 16:19-31

Ostatnia przypowieść w tej serii kazań to znany tekst o bogaczu i Łazarzu. Przypowieść bardzo szczególna, bo zapisana tylko w tej Ewangelii, interesująca nas zazwyczaj z innych powodów niż ten dla którego Jezus ją powiedział. O co zatem w niej chodzi? Sprawdźmy!