10 marca 2024

Ps. 1 – „Jak być szczęśliwym?” – S. Skrzypkowski

Kaznodzieja:
Passage: Ps. 1

Psalm 1 jest prologiem do Księgi Psalmów w którym autor mówi o szczęściu człowieka sprawiedliwego. W jaki sposób jednak możemy stać się sprawiedliwymi w Bożych oczach, aby później móc zastosować ten Psalm w naszym życiu? Posłuchaj niniejszego kazania i wyciągnij wnioski, które mogą mieć wielki wpływ na twoje życie!